TÁMOP-os projektjeink - a közművelődési és múzeumpedagógiai terv célja

Különös jelentőséget nyer kiállítóhelyeink múzeumpedagógiai koncepciójának megalkotása annak ismeretében, hogy a felmérések szerint a magyarországi múzeumok látogatóinak mintegy fele a közoktatásból jön, és hogy a látogatóvá nevelést, illetve a kulturális örökség megbecsülésére és használatára nevelést fiatal korban érdemes elkezdeni.

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága esetében a hasznosítási koncepció megfogalmazását nehezíti, hogy látogatható műemlékeink a centrumoktól távol esnek, az intézmény ezeket a létesítményeket minimális létszámú szakember gárdával üzemelteti. Helyszíneink jellegéből és a társadalmi környezetük különbözőségeiből adódóan minden egyes helyszínen külön, specifikus programot kell összeállítanunk. Jelenleg (2012-ben) 16 helyszínünkön zajlanak közművelődési, kulturális programok, és ezeken belül jó részükben múzeumpedagógiai rendezvények is. Ezek nem valósulhatnának meg a helyi segítők, önkéntesek lelkes munkája nélkül. A koncepció megalkotásával ezt a helyi kapcsolatrendszert is szeretnénk tudatosabban feltérképezni és bővíteni, s a közös tevékenység során az intézmény munkája, a műemlékek szellemi és építészeti örökségértékeinek védelme mellett még inkább elkötelezni.

Az oktatási intézményekkel eddig is kapcsolatban álltunk, ezt a kapcsolatot a tervszerű, rendszeres együttműködéssel tovább kívánjuk mélyíteni. Az iskolákkal közösen dolgozunk ki lehetőleg három lépcsős (felkészülés az iskolában, múzeumlátogatás, megerősítés az iskolában) múzeumi foglalkozásokat, amelyek során a múzeum munkatársa is felkeresi az iskolát (tantárgyi és szervezési feladat).

A pályázattal megvalósuló fejlesztés konkrét célja, hogy kialakítsuk a múzeumpedagógiai gyakorlatunkat újabb helyszíneinken is, ahol erre a rendszeresség eddig nem volt jellemző, illetve hogy ilyen szempontból hagyományos helyszíneinken bővítsük, színesítsük a rendezvény kínálatot, s újabb korcsoportok bevonásával gazdagítsuk tevékenységeinket.

Célunk, hogy a közoktatási intézményekhez hasonlóan saját pedagógiai programmal rendelkezzünk, mely a helyszíneinken a fenntarthatóság-pedagógia, a kompetencia alapú múzeumpedagógia tekintetében egységes, tematikailag pedig az egyes történeti házak jellegének és a helyi sajátosságoknak megfelelően különböző.


Vissza >>>