Nádasdy-kasély holokzatfelújítás 2010.09.15 állapotbemutatás

 

1/9. A nádasdladányi Nádasdy-kastély homlokzatainak felújítása
(EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok /Norvég Alap/, a projekt összköltsége: 250.000.000 Ft)

 

Rövid állapotbemutatás:

A 2004 és 2009 között meghirdetett pályázat harmadik kiemelt területként az európai örökség megőrzését tűzte ki célul. Ennek keretében a Nádasdy Alapítvány - a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szakmai közreműködésével és a 20 millió forint önrész minisztériumon keresztüli biztosításával - 2006-ban nyújtotta be pályázatát. A pozitív döntés 2008. szeptember 24-én született meg, a támogatási alapot kezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel viszont csak 2009. szeptember 1-én jött létre a munkák elindítását lehetővé tevő szerződés. (A közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.)

A projekt műszaki tartalma röviden: homlokzat vakolás, az épület körül futó falszellőző alagút rekonstrukciója, a nyílászárók javítása cseréje, a kőlépcsők javítása egyéb kőfaragó munkák, az épület körül a terepszint rendezése, növények ültetése, teraszok szigetelése burkolás, a pinceablakok rácsainak rekonstrukciója, homlokzatok, nyílászárók festése, órák elhelyezése a bástyán, bádogos munkák, akadálymentesítés. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága heti rendszerességgel ellenőrzi a készülő munkákat.

Az időközben is végzett előkészítő munka és közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2009. október 14-én létrejött a generálkivitelezői szerződés. A finanszírozási és egyéb nehézségek ellenére a felújítás 95%-ban elkészült, az átadás előtt sajtóbejárás szeptember 24-én lesz.

 

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
A pénzügyi műveleteket a Nádasdy Alapítvány végzi, de a kifizetések a VÁTI-n belüli problémák miatt hónapok óta állnak és a kivitelezőt tarthatatlan helyzetbe sodorták.