LENDÜLETBEN A MŰEMLÉKEK NEMZETI GONDNOKSÁGA

2012. aug. 14, - 10:50 de.

AZ INTÉZMÉNY ÚJABB 4 NAGYPROJEKTJÉT TÁMOGATJA A KORMÁNY

Immár 20 fölé emelkedett a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága által elnyert uniós pályázatok száma azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság támogatta az intézmény újabb kidolgozott nagyprojektjeit. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága jelenleg a legnagyobb kulturális projektgazda, eddig megnyert projektjeinek összértéke meghaladja a 12 milliárd forintot. Műfajilag a projektek széles skálán mozognak: vannak közöttük a Regionális Operatív Programban elnyertek, a Környezetenergetikai Operatív Programból támogatott történeti kert revitalizációk, önkormányzattal közös városrehabilitációs pályázatok és a Társadalmi Operatív Programban eredményes kisebb projektek.

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága a nemzeti vagyonkörben lévő, a nemzet kultúráját reprezentáló épített örökség kiemelkedő értékű műemlékeinek és természeti védelem alatt álló kertjeinek kulturális-közcélú hasznosítója. Jelenleg 42 jeles műemlékegyüttesért felelős az ország egész területén, közöttük nemzeti és történelmi emlékhelyek (Somogyvár, Fertőd) és a világi építészet reprezentánsai (várak, paloták, kastélyok) éppúgy megtalálhatók, mint szakrális emlékek (remeteségi együttes, kápolnák, templomromok), vagy a török hódoltság korának különleges épületei (minaretek, türbe, dzsámi). Munkáját alapvetően költségvetési támogatásból végzi, de a helyreállítások és turisztikai fejlesztések forrását az utóbbi években döntően sikeres uniós pályázatokkal teremti elő. A fejlesztési programok közül már 2011-ben lezárásra került 2, az idei első félévben szintén 2, s szeptemberben pedig újabb 2 befejezése várható. A futó projektek szabályosságának és eredményességének eddigi ellenőrzései során az ellenőrző hatóságok szabálytalanságot nem találtak, a beruházások bonyolítását mintaértékűnek minősítették.

Varga Kálmán, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a Regionális Operatív Program pályázatán három régióban 5 nagyprojekttel indultak, s ebből 4 lett eredményes. A kormányzati döntés értelmében az intézményhez tartozó somogyvári bencés apátság Szent László Nemzeti Emlékhelyének kialakítása és az ozorai Pipo-várkastély turisztikai fejlesztése 1,5–1,5 milliárd, az Edelényi Kastélysziget II. fejlesztési üteme 900 millió és a fertődi Esterházy–kastély felújításának III. üteme több mint 1 milliárd forint támogatásban részesül.

A somogyvári Kupa várhegy, Koppány herceg vára, (Szent) László lovagkirály (1077–95) bencés apátsága és első temetkezési helye ma már nemzeti emlékhelyeink egyike. A Szent Egyed tiszteletére 1090 körül emelt monostor és temploma a hazai építészettörténet kevéssé ismert, de rendkívül jelentős emléke, mely a hozzá kapcsolódó szellemi örökséggel és szakralitással a nemzeti identitás emblematikus helyszíne. Az elnyert támogatás lehetőséget ad az értékcentrikus helyreállításra és a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére. Feljavításra, illetve részleges rekonstrukcióra kerülnek a templom és a kolostor romjai, kiegészülve a dupla sáncárkok feltárásával. Megépül a térszint alatti, felvezető kiállításoknak is helyet adó látogatóközpont, a nagy befogadóképességű parkoló, a felvezető út és a kertek, parkok rendezése során szabadtéri rendezvényekre szolgáló színpad létesül. Mindez kiegészül rekreációs területtel (játszópark, fűszernövény kertek, stb.). A műemléki terület és a korszerű múzeumpedagógiai módszerek (hologram, virtuális rekonstrukciók, stb.) hátterének megteremtésével a fogadócentrum alkalmassá válik a nemzeti identitást erősítő oktató-nevelő tevékenységre is.

Az itáliai származású és Zsigmond király (1387–1437) hadvezéreként kiemelkedő ozorai Pipo, azaz Filippo Scolari (1369–1426) 15. századi reneszánsz atmoszférájú várkastélya egyik élménygazdag helyszíne a Dunántúlon megmaradt középkori műemlékek csoportjának. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága eddigi fejlesztései eredményeként az együttes magja, a négyszög alaprajzú várkastély helyreállításra került és a belső terekben kialakított enteriőrök, a látványos kiállítások és a kapcsolódó szolgáltatások népszerű és látogatott helyszínné emelték Ozorát, pozitív hatásokat kifejtve a település életére is. A további fejlesztésekre kidolgozott projektben szerepel a külső várfalak és a várárkok rekonstrukciója, a várbörtön helyreállítása, a reneszánsz piactér kialakítása, valamint a látogatóközpont és parkoló kiépítése. A tervezett projekt jó példa arra, hogy az értékelvű örökségvédelmi és turisztikai fejlesztések szinergikus hatásai a település fejlődésének motorjaivá válhatnak.Az edelényi L'Huillier - Coburg-kastély a korai barokk építészet kiemelkedő, „Kelet–Magyarország Fertődje”-ként aposztrofált emléke, melyben az ország  legnagyobb összefüggő rokokó falkép-együttese található. A helyreállítás I. na
gy ütemének elvégzésére a 2008-ban elnyert uniós források teremtettek lehetőséget, s a 2013 tavaszán záruló beruházás tartalmilag a főépület külső-belső felújítását, a termekben található művészeti értékek restaurálását, valamint a hosszú távú fenntarthatóság és az értékek megőrzése érdekében az épület megfelelő turisztikai-kulturális hasznosítását foglalja magában. Az I. ütem a projektösszeg korlátai, illetve a 2010-es árvíz miatt nem fedezte a kastély rekonstrukciójának teljes befejezését, ezért a beruházás most elnyert II. ütemében végezhető el az oldalszárnyak, pavilonok és a kastély földszintjének teljes helyreállítása.

Fertőd–Eszterházán az Esterházy–kastélyegyüttes az I. és II. felújítási-fejlesztési ütemének folytatásaként a III. ütem legjelentősebb beruházása a Haydn–tradíciók szellemében fogant és nemzetközi jelentőségű zenei kultúra fellendítését szolgálja: a kiskastély marionett színházhoz tartozó tömbjének helyreállításával (régizenei mesterkurzusok helye, a koncertközpont szervizhelységei, próbatermek stb.) ennek feltételei teremtődnek meg. Ezzel válik teljessé a déli kastélypark keleti szélén húzódó melléképületsor felújítása, önálló rendezvényi és idegenforgalmi egységként. (Itt kapnak helyet majd a kastélyegyüttes működését biztosító irodák is, s a rendezvényekhez parkoló létesül.) Az első két ütemben megalapozott fejlesztés III. fázisa az értékkibontakoztatáson és a turisztikai lehetőségek további bővítésén túl minőségi előrelépést jelent a műegyüttes rangos zenei műveltségének újjászületésében is.

Varga Kálmán úgy látja, jó stratégiai döntés volt, amikor az intézményi munka prioritásaként 2007-ben az uniós pályázatokon való erőteljes szereplést jelölték meg és a helyreállítási-fejlesztési célok eléréséhez projektszemlélettel közelítettek. „Csak ez a rettenetes bürokrácia ne lenne!” – tette hozzá, s meggyőződése szerint nem az unió, hanem a források felhasználási folyamatára rátelepedő érdekcsoportok nehezítik meg a beruházások racionális végig vitelét. Az intézmény tarsolyában egyébként további tervek is lapulnak: projektekkel készülnek a szeptemberben záruló ún. kisattrakciós pályázatra, s körvonalazódnak már a 2014-ben kezdődő új pályázati ciklusra beadandó tervek is.

Látogatói kommentárok

Név:

Email:

URL:

Jegyezz meg!

Értesítsen, ha újabb kommentár érkezik!

Írja be az alábbi képen látható szöveget: