Műtárgy adományozások a Nemzeti Gondnokságnak

2012. jan. 17, - 01:58 du.

Fertőd, megkerült karosszék

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága jelenleg 43 műemlékegyüttesért felelős az ország területén, közöttük nemzeti és történelmi emlékhelyek (Somogyvár, Fertőd) és a világi építészet reprezentánsai (várak, paloták, kastélyok) éppúgy megtalálhatók, mint szakrális emlékek (remeteségi együttes, kápolnák, templomromok), vagy a török hódoltság korának jeles épületei (minaretek, türbe, dzsámi). Az intézmény az elmúlt években fokozatosan kialakította az épületekhez kapcsolódó, múzeumi előírásoknak megfelelő gyűjteményeit, így a látogatók előtt nyitva álló műemlékek közül ma már 9 rendelkezik múzeumi működési engedéllyel.

A jeles műemlékek, különösen a kastélyok és paloták eredeti berendezései egykor többnyire szétszóródtak, ezért a Gondnokság nagy erőfeszítéseket tesz azok összegyűjtésére vagy pótlására. Mivel a jelenlegi ínséges időkben elvétve van mód vásárlásra, a gyűjtőmunka elsősorban az önzetlen adományozók felkutatásával ér el eredményeket. Szerencsére ma is akadnak, akiket nem az anyagi haszon, hanem a segítőkészség motivál, s örülnek, ha a családban megőrzött műtárgyak vagy emlékek méltó helyre kerülhetnek. 2011 e tekintetben is sikeresnek mondható, hiszen a Gondnokság műemlékein folyó helyreállítások többeket sarkalltak arra, hogy a maguk módján hozzájáruljanak az épületek gazdagodásához.

Festett Esterházy-címeres pohárAz egyik legszebb adomány egy 18. századi aranyozott karosszék, amely a fertődi Esterházy-kastély dísztermének bútorzatához tartozott. 1945-ben, a háborús pusztítások idején máig ismeretlen úton került külföldre, majd többször gazdát cserélt. Mai tulajdonosa - egy látogatás során látva a kastély megújulását - ajánlotta fel a becses darabot a Gondnokságnak. Szintén az Esterházy-kastély felszereléséhez tartozott az az Esterházy címeres festett üvegpohár is, melyet egy uradalmi tiszt családjában őriztek meg, s ajándékoztak a kastély gyűjteményének. Érdekessége, hogy 18. századi utazókészlethez tartozott, ezért bőrből készült tokja is megmaradt. A Nádasdyak nádasdladányi kastélyának szétszóródott könyvtárából már eddig is sikerült több tucat könyvet felkutatni és visszaszerezni, s most ez a gyűjtemény 7 újabb kötettel gyarapodott. A 17-18. századi ritkaságok között olyan darabok vannak, mint Werbőczy „Hármaskönyv"-e vagy Huszti István 1766-os „Gyakorlati jogismeret"-e.

Füzérradvány, kastély - a Hubertus-terem a trófeákkalAz edelényi L'Huillier-Coburg-kastély megújulásához egy helyi adományozó juttatott vissza a kastélynak 8 eredeti ablakrácsot, melyek a restaurálás után visszakerülnek egykori helyükre. A füzérradványi Károlyi-kastély egy nagylelkű támogató jóvoltából trófeagyűjteménnyel, a grófi család ma élő leszármazottja, Károlyi László révén pedig több remek bútordarabbal gazdagodott.

Az önzetlen adományozók mellett a Gondnokság gyűjteményeinek gyarapodását a műemlékek környezetében végzett régészeti kutatások leletei egészítik ki. Ilyen feltárás alkalmával került elő például Fertődön egy 18. századi ezüst evőkés, vagy ugyanitt a nyári diák régésztábor ásatásai során számos kerámiatöredék, bútorvasalat, s különlegességként egy Esterházy-címeres nyomólemez, melyet egykor a kastély építéséhez gyártott bélyeges téglák megjelölésére használtak.

Látogatói kommentárok

Név:

Email:

URL:

Jegyezz meg!

Értesítsen, ha újabb kommentár érkezik!

Írja be az alábbi képen látható szöveget: