A Műemlékek Nemzeti Gondnokságának futó és előkészítés alatt álló projektjei

2011. márc. 17, - 12:54 du.

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága az elmúlt években minden lehetőséget megragadott arra, hogy az állami tulajdonú épített örökség rábízott, jeles műemlékállománya helyreállítását - a szűkülő költségvetési lehetőségek között - uniós és egyéb pályázatokon elnyert támogatásokból oldja meg. Az erőfeszítések révén ma már elmondhatjuk, hogy az intézmény sikeres pályázó és ma a legnagyobb kulturális projektgazdaként összességében több mint 8 milliárd forint összeget fordít műemlék felújításokra és fejlesztésekre.

Ezt az összeget kiegészítik az együttműködések révén, közvetve elnyert összegek (több mint 200 millió forint) és a már beadott, döntésre váró, valamint az előkészítés alatt álló projektek várható támogatási összegei (mintegy 5 milliárd forint). Mindehhez két, összességében majd 3 milliárd forint nagyságrendű kész projekt csatlakozik, melyek bármikor döntésre beadhatók.

Az alábbi összeállításban a projektek jelenlegi állásáról adunk rövid, lényegretörő tájékoztatást, zárásként jelezve a legfontosabb problémákat és megjelölve, hogy a Műemlékek Nemzeti Gondnokságát fenntartó NEFMI milyen formában és eszközökkel segítheti elő az eredményes munkát. Nem lehet kérdéses, hogy az uniós források bevonása az épített örökség gondozásába és hasznosításába eredményeket hoz és a minisztérium részéről kiemelt figyelmet és támogatást érdemel. Mindemellett a sikeres projektek pozitív kommunikációs lehetőségeit a tárca is ki tudná használni.

1. FUTÓ PROJEKTEK

1/1. Eszterháza Közép-európai Kulturális Központ, Fertőd-Eszterháza,
Esterházy-kastély, I. ütem

(Nevesített projekt, NYDOP-2.1.1/B-2008-003, a projekt összköltsége: 1.563.335.472 Ft)

Rövid állapotbemutatás:
A projekt megvalósítása jó ütemben halad, jelenleg nincsen olyan projektelem, amely a projekt megvalósíthatóságát veszélyeztetné. A projekt törzsét alkotó restaurálási feladatok (festő restaurálás, fa restaurálás, belső és külső kő restaurálás, kályha restaurálás, és fém restaurálás) területén már 2009 nyarától folyamatos a munkavégzés és az eredeti ütemtervnek megfelelően haladnak a munkák.

Eszterháza kutatás/fertod_restaurator2_t_medium.jpgA kivitelezési feladatok (külső homlokzat felújítás, bábszínháztető rekonstrukció, díszterek építőmesteri munkái; belsőudvar és parkoló) szintén megfelelő ütemben folynak. Idén májusra elkészül a díszudvar parkosítása és ősszel befejeződnek a díszterek restaurátori munkálatai is. A projekt megvalósításhoz kapcsolódó projektmenedzsment folyamatosan működik. A kapcsolódó kommunikációs feladatokra közbeszerzési eljárás keretében megtaláltuk a partnert (Pag Up). Már csak egyetlen egy olyan terület van melynek közbeszerzési kiválasztása még nem történt meg, ez pedig az eszközbeszerzés (csillár, egyéb eszközök). A feladat megvalósítását eredetileg korábbra terveztük, de a jelenlegi tervek szerint összehangolásra kerül a projekt zárásával, valamint a II. ütemmel.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
A projekt kifizetési folyamata jól és ütemezetten halad, minden területen. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a közreműködő szervezettel (KSZ). Az elszámolások területén a közeljövőben jelentkező probléma lesz, hogy a projekt kezdete óta megváltozott az ÁFA mértéke, így az eredetileg tervezett teljes beruházási költség várhatóan növekedni fog. A KSZ az ÁFA növekedés támogatási részét várhatóan kompenzálja majd számunkra, ugyanakkor a kapcsolódó önerő növekedést még nem tudjuk, hogy ki fogja számunkra kompenzálni. A probléma várhatóan pénzügyi, likviditási problémákat fog okozni.
A projekt közben átalakítottuk a menedzsment szervezetet, így belső menedzsment váltotta fel a külsőt. Elszámolt, elismert és kifizethető támogatási költség jelenleg az EMIR 2011. február 10-i adatai alapján: 886.401.175 Ft.


1/2. Eszterháza Közép-európai Kulturális Központ, Fertőd-Eszterháza, Esterházy-kastély, II. ütem
(Nevesített projekt, NYDOP-2.1.1/B-09-2F-2010-0002, a projekt összköltsége: 1.999.620.066 Ft)

Rövid állapotbemutatás:
A proEszterháza/Fertod_granatos_medium.jpgjekt nevesítése kormánydöntéssel megtörtént, a második nevesítést követő részletes projekt kidolgozási szakasz részünkről lezárult. A teljes dokumentáció leadása megtörtént a KSZ irányában, túlvagyunk a hiánypótlások és tisztázó kérdések megválaszolásán és a NEFMI is kiadta az önerő igazolásához szükséges nyilatkozatot. A pályázati előírás megkövetelte, hogy a feltételes kivitelezői közbeszerzést már korábban megindítsuk. A pénzügyi lehetőségeink azt tették lehetővé (kiviteli tervi előkészítés forrása), hogy a projekt egy részelemére (Főépület, Gránátos házak) kiírjuk a kivitelezői közbeszerzést, ennek a lezárása eredményhirdetése március elején várható.

Gondot okoz, hogy 2010-ben a NEFMI zárolt közel 7 millió Ft-ot, ami a projekt tervi előkészítéshez kapcsolódik. Többször jeleztük már, hogy ha ez a zárolás nem kerül feloldásra, illetve a szükséges pénz biztosítása nem történik meg más módon, akkor a projekt sikeres megvalósítása veszélybe kerül. A zárolás a közbeszerzés lefolytatása ill. szerződéskötés után történt, így a tervezés időközben befejeződött, rövidesen számlát kell fizetnünk.

A projekt tartalma:
1. Főépület: a két világítóudvar lefedése, 1 db lift telepítése, a kínai lakkabinet restaurálása, a fogadótér és porcelánkabinet restaurálása, a télikert szintsüllyesztése, a kazánház rekonstrukciója és a pince helyreállítása.
2. A gránátos házak homlokzat felújítása.
3. A kastély előtt lévő 8518 számú Fertőendréd-Sopron összekötő út Esterházy-kastély előtti szakaszának lesüllyesztése.
légifénykép/fertod-19_honlap_medium.jpg4. A fogadóépület kialakítása, amelyben az üzemeltetéshez kapcsolódó funkciók mellett rendezvényi és vendéglátó terek létesülnek.
5. A Bábszínház-Narancsház épületegyüttese, illetve a hozzá kapcsolódó földszintes szárny:
A Bábszínházban egy installáció készül, amely bemutatja az egykori működést, bemutatja a feltárás során előkerült leleteket, valamint az Operaházról és a Bábszínházról szóló film is itt kerül levetítésre a látogatók számára. Az összekötő földszintes szárnyban a Bábszínházhoz tartozó kiszolgáló tér kerül kialakításra látogatóbarát szolgáltatásokkal. (Ezen földszintes szárny felújítása a nagyparter felé néző homlokzatának jó megjelenése miatt is fontos.) Narancsház teljes funkció rekonstrukciója, a fűtés-hűtés technológiájának kiépítése. Kertrendezés a Bábszínház-Narancsház épületegyüttese előtt és azoktól keletre elterülő részen, valamint a víztorony rekonstrukciója.

Az Esterházy-kastély fejlesztésének I. üteménél azok a projektelemek kerültek be a pályázatba, amelyek tervdokumentációja elkészült, illetve a hatósági engedélyeik rendelkezésre álltak, jelen II. ütem esetében pedig az újonnan engedélyezett projektelemek adják a pályázat tartalmát. A két fejlesztési ütem egy egységes koncepció két, egymással összefüggő és az elvárt hatások elérése érekében egymástól elválaszthatatlan eleme.

A projekt támogatás szerződésének aláírására várhatóan 2011. március második felében kerül sor, az aktus ünnepélyességének emelésére Dr. Réthelyi Miklós minisztert kértük fel személyes jelenlétre.


1/3. Kastélysziget Kulturális - Turisztikai Központ, Edelény, L'Huillier-Coburg-kastély
(Nevesített projekt, ÉMOP-2.1.1/A-2008-0003, a projekt összköltsége: 2.194.000.000 Ft)

Rövid állapotbemutatás:
A 2009 őszén elindult kivitelezési munkák az árvízzel kapcsolatos „vis maior" miatt 2010. május 17-től augusztus 17-ig leálltak. 3 hónappal meghosszabbodott a véghatáridő, ami jelenleg 2012. február 2. Néhány projektelemet az ÉKÖVIZIG előírásai alapján újra kell terveztetni (a gyalogos hidat 70 cm-el meg kell emelni, a parkoló szintjét 50-70 cm-el meg kell emelni, a terminálépületet el kell választani a depóniától és a belső szerviz utat 6 m-el beljebb kell hozni). Az újra tervezés megtörtént jelenleg a tervek engedélyeztetési eljárása folyik. A restaurálási tevékenységek a külső homlokzat kivételével ütemterv szerint haladnak (falkép-, kályha- és fém restaurálások).

Edelény/Edelény_felújítás1_t_medium.jpgA kivitelezés jelenlegi készültségi foka: A teljes tető rekonstrukció készen van, az összes bontási és statikai megerősítési munkák elkészültek, jelenleg a födém feltöltések folynak. A geotermikus fúrások elkészültek, a külső közművek 80 %-a készen van. Készen van az északi homlokzat és az összes új ablak beépítésre kerül. A PR marketing tevékenységre kiírt közbeszerzési pályázat sikeresen lezárult. Elkezdődött az arculat tervezés és a kastély honlapjának megtervezése. A projektben már csak két olyan terület van melynek közbeszerzési kiválasztása még nem történt meg: eszközbeszerzés (csillár, egyéb eszközök), 3-D film. A projekt kivitelezésének végleges határidejét a módosított tervek engedélyének kézhezvétele után fogjuk meghatározni a TSZ módosításával együtt.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
A projekt elején átalakítottuk a menedzsment szervezetet, így belső menedzsmenttel indult a projekt. Elszámolt, elismert és kifizethető támogatási költség jelenleg 749.376.182 Ft .


1/4. Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély parkjának helyreállítása, I. ütem, a Kastély-sziget körüli Holt-Bódvaág revitalizációja"

(KEOP - 3.1.3/2F/09-2009-0011, a projekt összköltsége: 180.027.000 Ft)

Edelény/Edelény _kastelysziget_a_Holt-Bodva_felol_honlapra_medium.jpgRövid állapotbemutatás:
Az árvíz miatt a KEOP indulása is késett. A kotrási engedély módosítását engedélyezte a hatóság, a kivitelezési közbeszerzés megtörtént, a munkaterületet 2011. február 8-án a kivitelező átvette. A műszaki ellenőri és kivitelezési tender lezárásra került, a szerződést megkötöttük. PR tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési eljárást néhány héten belül elindítjuk.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
A projekt kapcsán a közbeszerzési tanácsadó díjának kifizetése történt meg eddig 2.180.000 Ft összegben. A kivitelezésre és műszaki ellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások elszámolása folyamatban van.


1/5. Végvárak világa, Sirok, barlangvár turisztikai központ
(ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007, a projekt összköltsége: 365.392.070 Ft)

Sirok/sirok1_medium.jpgRövid állapotbemutatás:
Az alsóvár és a felvezető sziklafolyosó környezetének rekonstrukciójával hazánk egy jelentős várában történik meg a műemléki felújítás (kapu és környezetének rendbetétele, alsóvári udvar és kilátó teraszok kialakítása, fedett és zárt terek kiépítése, alsóvárból felvezető sziklafolyosó környezetének kialakítása, kiállítási installációk). Ennek eredményeként a középkori várélet bemutatásának autentikus helyszíne jön létre.

Rendezvény helyszín kialakítása a vár környezetében (térrendezés a várnyeregben, a vár díszkivilágítása). A vár ismét jól láthatóvá válik minden irányból és napszakban. A kitisztított vároldalban várostromok, romantikus szellem-történetek adhatók elő. A kialakításra kerülő geológiai tanösvények megismertetnek a táj egyedi látványosságaival, különlegességeivel. „Országh Kristóf rendezvényház és információs központ" létrehozása a tájházban (udvar rendezése, csűr és tájház berendezése, kommunikációs és vizuáltechnikai berendezések beszerzése).

Sirok/Sirok_népi_ház_honlapra_1_medium.jpgA korábban felújított tájház hátsó helyiségeiben berendezésre kerülő szobákban az érdeklődők megismerkedhetnek a táji hagyományokkal, mesterségekkel. A rekonstruálandó fa csűrben rendezvények tarthatók, első sorban a várak életének közelebbi megismerése céljából. Ezt a célt szolgálja a hátsó kertben megépülő vár-játszótér is.
A pályázat benyújtásakor érvényes előírások szerint az ÁFA mértékét 20%-al kellett előirányozni. Az ÁFA különbözetet utólag lehet igényelni, mellyel a támogatás és az önerő mértéke is növekedni fog.
A kivitelezés megkezdődött, a tervezői művezetések tartanak, a régészeti munkák tavasszal indulnak, valamint a PR-marketing feladatokra a szerződést megkötöttük.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
A közbeszerzések lebonyolítására kötöttünk szerződést 3 eljárásra, összesen nettó 4.900.000 Ft értékben. A két helyszín kivitelezési munkáinak közbeszerzési eljárása lezárult, a vár esetében nettó 194.969.298 Ft, a tájháznál 26.699.597 Ft értékben a kivitelezési szerződést 2010. szeptember 6-án írtuk alá. A munkák műszaki ellenőrzésére kiírt közbeszerzési pályázat (2.300.000 Ft) lezárult, a nyertes a munkaterület átadásakor megkezdte munkáját.
A projekt marketing beszerzésére kiírt közbeszerzés alapján a 8.875.000 Ft nettó értékű szerződést 2011. február 7-én aláírtuk. Egyéb beszerzések: Tájház tervezés: nettó 300.000 Ft, plakát a nyitó rendezvényre: 42.000 Ft, honlap készítés: 94.000 Ft. Az év második felében lesz esedékes a működtetéshez szükséges - és a projektben vállalt - 4 fő felvétele, melyhez kezdeményezni fogjuk az intézmény létszámának és bérkeretének emelését.

Problémák:
A támogatási intenzitást 100%-ra emelték, így az önrész problémája megszűnt. A TSZ módosításra került, a fedezetkezelői rendszer felállt. A kivitelező a szerződésének megfelelően (NFÜ előírás alapján) benyújtotta előlegigényét, a kifizetést továbbra is hátráltatja az NFÜ számítógépes szofverének problémája. Az ÁFA különbözetet az NFÜ vélhetően a többi régióhoz hasonlóan biztosítani fogja.

 

1/6. Oroszlány-Majk, a kamalduli remeteség Foresteria épületének műemléki rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása

(KDOP-2.1.1/B-2F-2009.0008, a projekt összköltsége: 874.468.460 Ft)

Rövid állapotbemutatás:
Amajk/Majk_kolostorudvar_medium.jpg támogatási szerződés aláírása 2010 júniusában történt meg, ezt követően a projekt megvalósítása elindult és első lépésként a kiviteli tervezés közbeszerzése zárult le. A tervek 2010. decemberére elkészültek a beruházás 2011 tavaszán indul. A támogatási intenzitást 100%ra emelték, így az önerő problémája megszűnt, a TSZ-t ennek megfelelően módosították A restaurálási feladatok közbeszerzéséhez kapcsolódó dokumentáció elkészült, így a kivitelezői tender műszaki tartalma is tisztázódott. Az eredeti tervekkel ellentétében itt is belső menedzsmenttel dolgozunk, a kollégák (történész, műszaki) felvétele megtörtént.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
A projekt kapcsán a kiviteli tervek (31.500.000 Ft) és a restaurálási tervdokumentáció (1.850.000 Ft) kifizetése történt meg.

Problémák:
A közbeszerzési eljárásokban a kormányzat által ígért egyszerűsítés nem tapasztalható, sőt az előzetes egyeztetések kb 1 hónappal növelik a folyamat zárását.
A másik probléma a január 29-i földrengésből fakad: a restaurálandó refektórium mennyezetén repedések keletkeztek, amelyek növelni fogják a költségeket.


1/7. Pécel Város komplex rehabilitációja (ezen belül a Ráday-kastély nyugati melléképületeinek és parkjának helyreállítása)
(KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0006, a projekt összköltsége: 714.714.868 Ft, ezen belül a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága projektrésze: 403.775.323 Ft)

Pécel/Pecel_oromzat_felujitas1net_medium.jpgRövid állapotbemutatás:
A fő pályázó Pécel Város Önkormányzata, amellyel a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága konzorciumi szerződést kötött. A támogatási szerződés aláírása 2010 tavaszán történt meg. A megvalósítás első lépéseként a kiviteli tervezés közbeszerzése zárult le, a tervek a napokban elkészültek. Az elszámolásokat az Önkormányzat koordinálja, a jól átlátható feladat és felelősségmegosztás érdekében az együttműködési megállapodások elkészültek. Az első kivitelezői közbeszerzés eredménytelenül zárult le. Jelenleg a második kiírás megtörtént, a beadott pályázati dokumentációk vizsgálata zajlik.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
A projekt kapcsán csak előleg átutalására került sor, továbbá a kiviteli tervek kifizetésére került sor.

Problémák:
A „legfrissebb" probléma, hogy a konzorciumi partner önkormányzatnál pénzügyi gondok merültek föl, amelyek veszélyeztetik a projekt tervezett lefuttatását. A helyzet áttekintésére a közeli napokban kerül sor az önkormányzat vezetőivel.


1/8. A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: a Parktó helyreállítása

(KEOP-7.3.1.3/09-2009-0003, a projekt összköltsége: 210.343.845 Ft)

Dég/deg_horgasz_medium.jpgRövid állapotbemutatás:
Megtörtént az előkészítési munkák szereplőinek kiválasztása a közbeszerzés szabályainak megfelelően. Felállítottuk a projektmenedzsmentet és elindult a kommunikációs és a tervezési munka. Elkészítettük a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánytervet, melyet a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak nyilvánított. A projekt bemutatására önálló honlapot hoztunk létre, mely a Gondnokság honlapjáról is elérhető, valamint elkészültek a szükséges engedélyezési tervek, melyeket az illetékes hatóságokhoz benyújtottunk.

A benyújtott tervek közül az Előzetes Vizsgálat hatósági eljárása zárult le sikeresen, mellyel a környezetvédelmi engedélyt kaptuk meg, a vízjogi létesítési engedélyezési terv eljárása pedig folyamatban van. Az elkövetkező feladatunk a létesítési engedély ismeretében az RMT és a kiviteli tervek véglegesítése. Problémaként jelentkezhet, hogy a projektterület erdőművelési ágba tartozó területrészt is érint. Amennyiben az engedélyezési eljárás során az illetékes erdészeti hatóság erdőterület művelési ágból való kivonását írja elő, ennek a finanszírozását meg kell oldani, mert a pályázatban ez nem elszámolható költség. Valószínű ez több milliós költséget jelent és a Gondnokság szűkös anyagi lehetőségei miatt ennek kifizetése nem lehetséges.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
Teljesült kifizetések: Projektmenedzsment és nyilvánosság költségei: 144.560 Ft, RMT készítés első részlet: 1.091.250 Ft (Összesen: 2.235.810 Ft)
Folyamatban lévő kifizetések: Előzetes vizsgálat tervezési költségének első részlete: 2.262.040 Ft, Projektmenedzsment és nyilvánosság költségei: 759.240 Ft (Összesen: 3.021.280 Ft)


1/9. Fertőd, Esterházy-kastély parkjának helyreállítása, I. ütem: a kastélytól nyugatra fekvő Rózsakert és az angolpark részleges revitalizációja

(KEOP, tervezett összköltség: 150.000.000 Ft)

Az Esterházy-kastély megújítását és fejlesztését célzó „nagyprojektek" kiegészítő KEOP projektje tartalmazná a rózsakert és a kapcsolódó kertrészek rekonstrukcióját. Az engedélyes tervek elkészültek, önrész: 0 Ft. A pályázat beadásra került, döntésre vár.

Szükséges előkészítési költség (EMT, pályázati anyag összeáll.): 1.800.000 Ft, melynek fedezete a beruházási keretből kerül finanszírozásra.


1/10. Dég, Festetics-kastély parkjának revitalizációja, II. ütem

(KEOP -7.3.1.3/09-2009-0003,tervezett összköltség: 212.000.000 Ft)

Dég/Dég_légi_medium.jpgA KEOP II. projektje tartalmazza a teljes park körülkerítését a faállomány ápolását és kiegészítését, utak építését, az erdészeti területen a szerpentintó ottani, csaknem 1 km hosszú szakaszának kotrását, a 3-as híd rekonstrukcióját, a Festetics-sírdomb helyreállítását és a kastély felől való megközelíthetőségének kialakítását. A projekt a VADEX Zrt-vel közös együttműködésben valósul meg, önrész: 0 Ft. A projekt beadásra került, döntésre vár.

A pályázathoz szükséges előkészítési költség: 6.100.000 Ft, amely a NEFMI beruházási keretéből kívánunk biztosítani.


1/11. Doba, Erdődy-kastély parkjának rendezése
(KEOP, nyerhető támogatás: 212.000.000 Ft)

A pályázat előkészítésének költségeit az Erdődy család tagjai teljes egészében magukra vállalták, az engedélyezési tervek is készen állnak, önrész: 0 Ft. A kivitelezés utáni fenntartást a kastélyban működő kórház vállalta. A projekt beadásra került, döntésre vár.


1Füzérradvány szállások/Fradvány kert_medium.jpg/12. Füzérradvány, Károlyi-kastély parkjának revitalizációja
(KEOP, elnyerhető támogatás: 212.000.000 Ft)

A kastélypark nagyobbik részét kezelő ÉSZAKERDŐ Zrt. gesztorságával, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szakmai részvételével megalakuló konzorcium adta be a pályázatot a park túlnyomó részének rekonstrukciójára. Költségek az intézményt nem terhelik, az önrészt az Északerdő Zrt biztosítja. A pályázat beadásra került, döntés a következő hetekben várható.


1/13. A nádasdladányi Nádasdy-kastély homlokzatainak felújítása

(EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok /Norvég Alap/, a projekt összköltsége: 250.000.000 Ft)

Nádasdladány/nadasdladany_felujitva_medium.jpgRövid állapotbemutatás:
A 2004 és 2009 között meghirdetett pályázat harmadik kiemelt területként az európai örökség megőrzését tűzte ki célul. Ennek keretében a Nádasdy Alapítvány - a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szakmai közreműködésével és a 20 millió forint önrész minisztériumon keresztüli biztosításával - 2006-ban nyújtotta be pályázatát. A pozitív döntés 2008. szeptember 24-én született meg, a támogatási alapot kezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel viszont csak 2009. szeptember 1-én jött létre a munkák elindítását lehetővé tevő szerződés. (A közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.)

A projekt műszaki tartalma röviden: homlokzat vakolás, az épület körül futó falszellőző alagút rekonstrukciója, a nyílászárók javítása cseréje, a kőlépcsők javítása egyéb kőfaragó munkák, az épület körül a terepszint rendezése, növények ültetése, teraszok szigetelése burkolás, a pinceablakok rácsainak rekonstrukciója, homlokzatok, nyílászárók festése, órák elhelyezése a bástyán, bádogos munkák, akadálymentesítés. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága heti rendszerességgel ellenőrizte a készülő munkákat. Az előkészítő munka és közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2009. október 14-én létrejött a generálkivitelezői szerződés. A finanszírozási és egyéb nehézségek ellenére a felújítás 2010 őszén 90 %-ban elkészült. A még tartó kisebb munkák után az ünnepélyes átadást és megnyitást 2011. május közepére tervezzük.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
A pénzügyi műveleteket a Nádasdy Alapítvány végzi, de a kifizetések a VÁTI-n belüli problémák miatt hónapokat csúsztak és maradéktalanul máig sem történtek meg.


1/14. „Múlt, jelen és jövő a 400 éves püspöki palotában" - a sümegi volt püspöki palota homlokzatainak felújítása
(EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok /Norvég Alap/, a projekt összköltsége: 300.000.000 Ft)

Sümeg/sumeg_nagytot_medium.jpgSümeg városát a vár, műemléki házai és barokk egyházi emlékei, köztük is a kiemelkedő jelentőségű és szépségű Püspöki Palota, teszik nemzetközi szinten is elismert jelentőségűvé. Többszöri átépítés után, a 18. század közepén nyerte el végleges, ma is látható barokkos megjelenését. Sümeg városával együttműködve az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázatán 2010-ben sikerült 1.173.670 Euro támogatást kapni, melyhez a szükséges önrészt (15% = 176.051 Euro) a város biztosította és a beruházás bonyolítását is vállalta. A munkálatok várhatóan ez év tavaszára, 2011. április 30-i határidővel befejeződnek.

 

 

2. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ ÉS TERVEZETT PROJEKTEK


Somogyvár/somogyvartot_medium.jpg2/1. Somogyvár Bencés apátság, Szent László emlékhely fejlesztése
(DDOP kiemelt projekt, I. ütem, a projekt összköltsége: 850.000.000 Ft)

A kupa várhegy, Koppány herceg vára, Szent László a lovagkirály bencés apátsága és első temetkezési helye. A fejlesztéssel látogatófogadó központ és parkoló kerül kialakításra. Feltárjuk Közép-Európa legnagyobb dupla sáncárkát és rekonstruáljuk a várfalat a kaputornyokkal. Részleges rekonstrukcióra kerül az apátsági templom és kolostor. A beruházási program elkészült, az első ütem engedélyezési terveinek elkészítése és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban van. A pályázat a második félévben beadható.

Probléma:
Az önkormányzat jelenleg módosítja a területrendezési tervet, amely a fogadóépület elhelyezéséhez is szükséges. Várhatóan a második félévre a módosítás megtörténik.

 

2/2. Történelmi település a Cinca mentén - reneszánsz világ Ozorán
(DDOP kiemelt projekt, a projekt összköltsége: 620.000.000 Ft)

Ozorai Pipo várkastélya, a reneszánsz születése, reneszánsz élményház, külső várfal, várárok, látogatóparkoló és fogadóközpont, labirintus és tűzrakóhelyek kialakítása. A programterv elkészült, engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány módosítása folyamatban van. A pályázat a második félévben beadható.

 

2/3. Zemplén projekt Nagy-Milic Naturpark-Hegyköz nagyattrakciós turisztikai termékfejlesztés Füzérradványi kastély, Füzéri vár, pusztafalu, Füzérkajata, Hollóháza,Pálháza
(ÉMOP kiemelt projekt, 2.200.000.000 Ft, a kastélyra jutó összeg 1.000.000.000 Ft)

A 19. századi „lovagkor", a tradicionális és új arisztokrácia életmódjának bemutatóhelye. A kastély látogatható dísztereinek, homlokzatainak, tetejének helyreállítása, összehangolt kiállítások rendezése a sárospataki Rákóczi Múzeummal. (Sárospatak: Rákócziak, Füzérradvány: Károlyiak) Engedélyezési terv kiegészítése, megvalósíthatósági tanulmány módosítása szükséges (szükséges keret: 3.000.000 Ft). A pályázat a második félévben beadható.

légifénykép/fertod-19_honlap_medium.jpg
2/4. Közép-európai Kulturális Központ, Fertőd-Eszterháza, Esterházy-kastély, III. ütem
(NYDOP kiemelt projekt, a projekt összköltsége: 820.000.000 Ft)

Az I. és II. fejlesztési ütem folytatásaként a kiskastély marionett színházhoz tartozó tömbjének rekonstrukciója (régizenei mesterkurzusok helye, koncertközpont). Szorosan kapcsolódik az előző két ütemhez. Engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban. A pályázat a második félévben beadható.


2/5. Közép-európai Kulturális Központ, Fertőd-Eszterháza, Esterházy-kastély, IV. ütem, Pál major rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása

(NYDOP kiemelt/pályázat, a projekt összköltsége: 60.000.000 Ft)

A projekt tartalma: a Pál-major parkrészének helyreállítása, a hercegi gyermekek egykori játszóházának rekonstrukciója, állatsimogató kialakítása.
Eredetileg a hercegi gyermekek számára hozták létre ezt a kis majort, ahol megtanulhatták a gazdaság működésével-vezetésével kapcsolatos tevékenységeket. A fejlesztés célja a hercegi gyermekek egykori majorságának visszaidézése, újraalkotása. A fejlesztéssel egy olyan történetileg is hiteles turisztikai attrakció megvalósítása válna lehetővé, mely a családos látogatók nagyobb mértékű érdeklődésére számít, ezzel is jelentősen hozzájárulva a kastélyegyüttes látogatottságának növeléséhez, a szolgáltatáskínálat bővítéséhez, a tartózkodási idő meghosszabbításához, és összességében a műemlékegyüttes fenntarthatóságához. A fejlesztés további célja a komplex életmódtörténeti bemutatáshoz való illeszkedés, illetve annak kiegészítése. A projekt kapcsolódik Eszterháza I-II. üteméhez, illetve a Rózsakert pályázatához (KEOP), de önállóan is végig vihető.
Az előkészítés folyamatban (költségei: megvalósíthatósági tanulmány: 1.000.000 Ft, engedélyezési tervek: 2.000.000 Ft), a pályázat a második félévben beadható.


2/6. Edelényi kastélysziget, II. befejező ütem
(ÉMOP kiemelt projekt, a projekt összköltsége: 800.000.000 Ft)

Az első ütemben megvalósult szakasz a projektösszeg korlátossága miatt nem fedezte a kastély rekonstrukciójának teljes befejezését, az oldalszárnyak, pavilonok és a kastély földszintjének teljes helyreállítását. Az első ütemben megvalósuló fejlesztések ezzel a befejező szakasszal válnak teljes egészében működőképessé. Az engedélyezési terv rendelkezésre áll, megvalósíthatósági tanulmány (kiegészítése) szükséges. A pályázat a második félévben beadható.

 

2/7. Oroszlány-Majkpuszta, Kamalduli remeteség, II. ütem: látogatói fogadóépület építése és a grotta kápolna helyreállítása
(KDOP pályázat, a projekt összköltsége: 480.000.000 Ft)

majk/Majk_k_5.jpgA projekt tartalma: 

A kamalduli remeteség látogatóközpontjának megépítése, a grotta kápolna helyreállítása.
A 2007-ben benyújtott pályázatunk támogatásban részesült azzal a feltétellel, hogy a további fejlesztés lehetőségét biztosítjuk egy következő ütem megvalósításával, melynek keretében megépülne a komplexum látogatói fogadóépülete benne látogatói, rendezvényi, vendéglátói és egyéb üzemeltetési funkciók kialakításával. A helyszínre vonatkozóan rendelkezünk a teljes területet magába foglaló tanulmánytervvel, mely az elvi építési engedélyezési eljárás során példaértékű minősítést kapott.

A Foresteria épületének helyreállítása, bemutathatóságának turisztikai és kulturális célú fejlesztése már önmagában is kiemelkedő értéket képvisel a régió attrakcióinak palettáján, azonban a tervezett, későbbi fejlesztési ütemek megvalósításával lehetőség nyílna további munkahelyek teremtésére, a gazdasági funkciók erősítésére és ezáltal az önfenntartás biztosítására kereskedelmi tevékenységek bevonásával, valamint az üzleti-, turizmusfejlesztési bevételi oldal növekedésére. A komplex fejlesztési program tartalmazza a valamikori kamalduli birtoktest egészén létrehozható rekonstrukciót és létesítményeket, hasznosítást. A II. ütem összköltsége közel 3,2 milliárd forint, mely a megpályázható összeghatár függvényében egyes projektelemekre bontható (jelen esetben látogatói fogadóépület építése, grotta kápolna helyreállítása).
A pályázat a második félévben beadható. Az előkészítés tervezett költségei: megvalósíthatósági tanulmány: 3.000.000 Ft, engedélyezési tervek: 15.000.000 Ft.


2/8. Fertőrákos, a Püspöki palota turisztikai fejlesztése
(NYDOP kiemelt, a projekt összköltsége: 600.000.000 Ft)

A projekt tartalma: a püspöki kastély helyreállítása, az egyház ismeretlen világa, a világörökség témaköréhez kapcsolódó oktatási, kutatási funkció, kerékpáros információs-szolgáltató központ. A püspöki kastély a frekventált turisztikai régióban az egyházi művészet magas színvonalú alkotásainak bemutatásával (állandó és időszaki kiállítások) foglalhatja el helyét, sajátos hiányt is pótolva ezzel. A fejlesztés kapcsolódna a már nevesített projektként futó Kőfejtő fejlesztéséhez, szinergikus hatásokat generálva. A külső felújítás mellett megújulhat a gépészeti rendszer és a látogatói komfortot növelő szolgáltatások létesülhetnek. Az engedélyezési terv módosítása és a megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban (költségei: megvalósíthatósági tanulmány: 3.000.000 Ft, engedélyezési tervek: 20.000.000 Ft). A feltételek teljesülése esetén a pályázat az év második felében beadható.


2/9. „Az üveghegyen is túl" - Fáj, Fáy kastély turisztikai fejlesztése
(ÉMOP pályázat, a projekt összköltsége: 400.000.000 Ft)

Mesekastély, a magyar népmesék, néptánc, népdal, legendák interaktív bemutatóhelye. A külső és belső felújítás befejezése, kiállítások, szabadtéri aréna építése, valamint a pajtaszínház felújítása. Engedélyezési terv módosítása szükséges, megvalósíthatósági tanulmány szükséges. (Korábban a régió szívesen támogatta volna, de nem állt rendelkezésre pénz az előkészítésre.) A feltételek teljesülése, az előkészítéshez szükséges pénzügyi keret (6.000.000 Ft) biztosítása esetén a pályázat a második félévben beadható.


Tuzsér/Tuzser_homlokzat_oldalrol_medium.jpg2/10. Tuzsér, a Lónyay-kastély turisztikai fejlesztése
(ÉAOP kiemelt projekt, a projekt összköltsége: 520.000.000 Ft)

A magyar történelemben jelentős szerepet (katonák, hivatalnokok, pénzügyminiszter, stb) betöltő Lónyay család múltjának feldolgozása, a Grand Tour bemutatóhelye. A kastélyegyüttes külső-belső felújításának befejezése, családtörténeti és regionális jelentőségű kiállítások rendezése és a kulturális szolgáltatások fejlesztése. Az engedélyezési terv felülvizsgálata és a megvalósíthatósági tanulmány módosítása szükséges. Az előkészítéshez szükséges fedezet (4.000.000 Ft) biztosítása esetén a pályázat az év második felében beadható.


Pécs dzsámi/Pecs_dzsami_kul.jpg2/11. Pécs, Jakováli Haszán dzsámi turisztikai fejlesztése
(DDOP pályázat, a projekt összköltsége: 350.000.000 Ft)

A pécsi jeles műemlék Magyarország egyetlen működő, minarettel is rendelkező dzsámija. A projekt az „Allah útján" című kiállítás kibővítését és a látogatói szolgáltatások javítását célozza. Magába foglalja a jelenleg zárt minaret teljes helyreállítását és a szakrális tér, valamint kapcsolódó terei restaurálását, a kert kialakítását. Engedélyezési terv van, megvalósíthatósági tanulmány szükséges (3.000.000 Ft). A feltételek teljesülése esetén a pályázat az év második felében beadható.


Pécs Idrisz baba/Pecs_turbe_kulso.jpg2/12. Pécs, Idrisz baba türbéjének turisztikai fejlesztése
(DDOP pályázat, a projekt összköltsége: 50.000.000 Ft)

A kisméretű halotti kápolna muszlim zarándokhely, melynek környezetét méltó módon és a zarándokok, látogatók fogadásához megfelelően szükséges kialakítani. Engedélyezési terv van, megvalósíthatósági tanulmány szükséges (1.000.000 Ft). A pályázat az év második felében beadható.


2/13. Fertőd, Esterházy-kastély parkja, Lés-erdő rendezése
(Határon átnyúló együttműködés, elnyerhető támogatás: 50.000.000 Ft)

A Lés-erdő bekerítése és egyes elemeinek helyreállítása, a kastélyparkkal való közös hasznosításának kialakítása. A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. által megpályázandó, szlovák-magyar kétoldalú pályázat keretében megvalósítandó fejlesztés. (A pályázatot ez év tavaszán írják ki.) A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szakmai közreműködő, önrész: 0 Ft


2/14. Pécel, Ráday- kastély („Irodalmi kastély") turisztikai fejlesztése
(KMOP pályázat, a projekt összköltsége: 280.000.000)

Az évszázados szellemi és irodalmi hagyományokon nyugvó pezsgő kastélyélet felelevenítése, kiegészítve a barokk konyha rekonstrukciójával és a látogatói szolgáltatások fejlesztésével. A földszint helyreállításának befejezése, a fűtési rendszer felújításának befejezése. Az engedélyezési terv (8.500.000 Ft) és megvalósíthatósági tanulmány (2.500.000 Ft) szükséges. A feltételek teljesülése esetén a pályázat a második félévben beadható.


2/15. Komlódtótfalu, Kossuth-Becsky kúria
(ÉAOP pályázat, a projekt összköltsége: 100.000.000 Ft)

A kisnemesi életforma bemutatóhelye, a határontúli kalandozások kapuja. (Az ingatlan hátsó frontja Romániával határos.) A kúria külső és belső felújítása fejeződne be úgy, hogy az épület kiskonferenciák tartására alkalmas legyen. Az engedélyezési terv felülvizsgálata (3.000.000 Ft) és megvalósíthatósági tanulmány készítése szükséges (2.000.000 Ft). Jól kiegészítené a településen folyamatban lévő fejlesztéseket. A feltételek teljesülése esetén a pályázat a második félévben beadható.

 

3. DÖNTÉSRE KÉSZ PROJEKTEK

Az elmúlt években az intézmény több olyan projektet munkált ki, amelyek ugyan minden szempontból megfeleltek a szakmai és egyéb követelményeknek, de a régiós prioritások mássága miatt nem kerültek elfogadásra. Ezek a projektek teljesen kiérleltek, kiviteli tervekkel rendelkeznek és bármikor döntésre előterjeszthetők:


3/1. Esterházy-kastély, Tata, Kastélymúzeum és Kulturális Központ
(Nevesíthető projekt, a projekt összértéke: 2.500.000.000 Ft)

Tata/Tata_homltot_medium.jpgA hadidiplomácia, a békekötések története, kapcsolódva a jelenkor hasonló eseményeihez. A Tata város polgármesterével folytatott megbeszélés szerint az önkormányzat támogatja a projekt újbóli beadását. A KDOP szerint egyeztetni szükséges a projekt nagyságrendjét, a pályázható összeget. Az egyeztetésnek megfelelően a megvalósíthatósági tanulmányt és a szükséges mellékleteket módosítani kell.

 

3/2. Volt vármegyeháza, Szegvár, „A vármegyék világa", Múzeum és Kulturális Központ
(DAOP-ra beadható, a projekt összértéke: 650.000.000 Ft)

A DAOP szerint egyeztetni szükséges a projekt nagyságrendjét, a pályázható összeget. Az egyeztetésnek megfelelően a megvalósíthatósági tanulmányt és a szükséges mellékleteket módosítani kell (2.000.000 Ft).

 

4. A FONTOSABB PROBLÉMÁK ÖSSZEFOGLALÁSA


4/1. Az elszámolások területén a közeljövőben jelentkező probléma lesz, hogy a projektek kezdése óta megváltozott az ÁFA mértéke, így az eredetileg tervezett teljes beruházási költségek várhatóan növekedni fognak. A közreműködő szervezetek az ÁFA növekedés támogatási részét várhatóan kompenzálják majd számunkra, ugyanakkor a kapcsolódó önerő növekedés fedezetének és egyáltalán magának az önerőnek a biztosítása is probléma. Az NFÜ a korábbi hármas megállapodástól eltérően nem előirányzat átadással kívánja az önrészt átadni, hanem átutalná a Gondnokság részére egy összegben. Az NFÜ és a Kincstár tájékoztatása szerint a NEFMI-nek kellene kezdeményezni az összeg átutalását. A probléma haladéktalan kezelést igényel, mert a tavasszal már pénzügyi, likviditási problémákat fog okozni. Az NFÜ felé szükséges intézkedni.

4/2. A projektek fő célja és tartalma a rendkívül igényes műemléki helyreállítások finanszírozása, s ez a műemléki jellegből adódóan előre pontosan nem kalkulálható, váratlan helyzetekkel és kiadásokkal jár. A projektgazdának semmilyen szabad mozgástere nincsen arra vonatkozóan, hogy az így felmerülő plusz költségeket finanszírozza. Itt és most is megismételjük: szükséges lenne, egy olyan NEFMI keret létrehozása, ami ilyen esetében megfelelő indoklás esetén könnyen lehívható.

4/3. A korábban jelzett problémák jelentkeznek a műemlék épületek korhű és hiteles berendezésénél és a műtárgyállomány vonatkozásában, nem egyszer tragikomikus helyzeteket idézve elő (például a közbeszerzési eljárásoknál). Itt is fontos lenne a NEFMI érdemi közreműködése egyfelől a közgyűjteményekkel való együttműködések előmozdításában (például: raktárakban őrzött és kiállítható műtárgyak), másfelől egy ilyen célokra pályázható keret létrehozásában. A probléma részbeni megoldására a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága ún. „Műtárgyprogram"-ot dolgozott ki, amely a közgyűjteményekkel való együttműködést célozza - ebben a NEFMI segítsége szükséges.

4/4. Több projekt esetében nyilvánvaló, hogy kis ráfordítással, befektetéssel (előkészítési, tervezési költségek) a műemlékekre és történeti kertekre jelentős összegek mozgósíthatók. Feltétlenül indokolt tehát, hogy ezeket a megtérülő kezdeményezéseket a NEFMI támogassa és biztosítsa az intézményi költségvetésből finanszírozhatatlan kis összegeket. Jelenleg a projektek teljes dologi költsége a Gondnokság működési kiadásait terhelik. Kérjük ennek figyelembevételét az éves támogatási keretek és a tartalékkeret felhasználásának tervezésénél.

4/5. Minden projekt esetében állandó probléma a bürokrácia nehézkessége, lassúsága, olykor a megvalósítást veszélyeztető túlburjánzása. Ezek elkerülésére - vagy legalább mérséklésére - a NEFMI folyamatos és határozott katalizátori közreműködésére van szükség.

4/6. A futó projektek közül több (Fertőd-Eszterháza, Edelény, Sirok, Nádasdladány) abba a stádiumba jutott, hogy föl kell készülni a befejezést követő színvonalas működtetésre. Ez a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának már a jövő évi költségvetési tervezésében érvényesítendő feladat, hozzátéve az intézményi létszám bővítésének igényét. (Edelényben például egy teljesen új munkaszervezetet kell felállítani.) Az erre vonatkozó konkrét tervezetet június végéig benyújtjuk.

Budapest, 2011. február 10.

Dr. Varga Kálmán
igazgató
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

 

Látogatói kommentárok

Név:

Email:

URL:

Jegyezz meg!

Értesítsen, ha újabb kommentár érkezik!

Írja be az alábbi képen látható szöveget: