Helyreállítják a dégi Festetics-kastély történeti kertjét

2012. dec. 03, - 11:35 de.

A projektek a KEOP – 3.1.3 „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” c. uniós pályázati konstrukció keretében valósulnak meg.

A három pályázat megnevezése:
KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0003 „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása”
KEOP-7.3.1.3/09-2010-0030 „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója II. ütem: A Szerpentin tó és a kapcsolódó kastélyparki terület helyreállítása”
KEOP-7.3.1.3/09-2010-0031 „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója III. ütem: A sírdomb körüli parkterület és a déli árapasztó csatorna helyreállítása”

A projekt gazdája a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (korábban Műemlékek Nemzeti Gondnoksága), konzorciumi partnerei a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. és Dég Község Önkormányzata.

Megkezdődött Közép-Európa egyik legnagyobb angolkertjének helyreállítása. Eredeti, XIX. századi formájában újul meg az óriási történeti kert Fejér megyei Dég klasszicista kastélya körül. A tórendszer és környezetének rekonstrukciójára három pályázat született, melyek I., II., III. ütemre bontják a megvalósítás feladatait. Jelenleg az I. ütem kivitelezése folyik, a II.-III. ütem előkészítési (tervezési) szakaszban van. A három projekt az előkészítési költségekkel együtt összesen 785 millió forint összértékű és együttes célja, hogy történetileg hiteles formában állítsák helyre a park kiterjedt vízrendszerét. A csaknem másfél kilométer hosszú, 11,3 hektár területű tóból kikotorják az elmúlt évtizedekben felhalmozódott hatalmas mennyiségű, 127.000 m3 anyagot, rekonstruálják a partvonalat, és rendezik az áradásokat meggátoló csatornarendszert. Ezzel nemcsak a vízi ökoszisztéma egyensúlya áll helyre, de végre megszűnik az árvízveszély is, amely a szélsőséges időjárási viszonyok és az elmúlt évtizedekben végzett meggondolatlan beavatkozások következtében igencsak felerősödött, és jelentős károkat okozott. A vízi és nedves élőhelyek megőrzésével, létrehozásával illetve helyreállításával a projekt sokat tesz a meglévő természeti értékek védelméért.
Összesen 11 gyalogoshíd épül eredeti formájában, és 3,2 km sétaút újul meg. A tervezett beavatkozások egyúttal elősegítik a park könnyebb, olcsóbb és környezetkímélőbb fenntartását is.
Az első ütemben rendezik a tó és a kastély közötti területeket is, és így helyreáll a tó és a kastély eredeti vizuális kapcsolata. Újjáépül a tó legnagyobb szigetére átvezető faszerkezetű gyalogoshíd, és elbontják a park összképét nagyon zavaró vasbeton fürdőmedencéket és sportpályákat.

A helyreállítás három szakaszából most kezdődött el az első, a keleti tószakasz, az ún. Parktó rekonstrukciója. Az első szakasz teljes költségvetése 260 millió forint, amelyet teljes egészében a magyar állam és az európai unió támogat. Ezzel egy időben már folyik a következő két (II. és III.) helyreállítási ütem előkészítése (23 millió forint értékben): elkészültek az előzetes vizsgálatok, felmérések és kertrégészeti feltárások és az engedélyezési tervek. Jelenleg a hatósági engedélyek beszerzése folyik. E projektek kiviteli szakaszának pályázatai jelenleg elbírálás alatt állnak. A tervek szerint ezek megvalósításával befejeződhet a történeti kert teljes helyreállítása, ennek költsége várhatóan további 500 millió forintot tesz ki.

A tervezett munkák a történeti kastélypark teljes rekonstrukciójának első nagy lépését és egyúttal a legnagyobb volumenű kert-helyreállítást jelentik hazánkban a II. világháború óta.

A kastélypark
Három patak találkozásánál hozták létre az eredetileg csaknem 300 hektáros parkot 1813 és 1820 között Festetics Antal megbízásából. A park tervezőjét nem ismerjük, de felmerül a klasszicista kastély alkotójának, a kor legjelentősebb magyar építészének, Pollack Mihálynak a neve, aki feltehetően kerttervezéssel is foglalkozott.
Az építéskor az országutat kiegyenesítették, fasorral szegélyezték, így a kastély impozáns udvari homlokzata már 14 km-ről látható volt. A panorámát gondosan megtervezték a park építésekor: a tágas tisztások és hosszú nyiladékok a park és a település legtávolabbi nevezetes épületeiig vezetik a tekintetet. A szigeten álló Hollandi-házra, a falu katolikus és református templomára, valamint a park távoli pontjaira nyílik szép panoráma. A park falu felőli szélén terült el a nagy konyhakert, amelyben a Pollack által tervezett klasszicista narancsház és tizenkét dézsmapince kapott helyet.
A család tagjai a park egyik sarkában, a patakágak által szigetszerűen körülfogott dombon temetkeztek.

A műemlékegyüttesről honlapunkon >>>

További információ:
Alföldy Gábor

Telefon: +36-20-397-3016

Letölthető sajtófotók >>>

Látogatói kommentárok

Név:

Email:

URL:

Jegyezz meg!

Értesítsen, ha újabb kommentár érkezik!

Írja be az alábbi képen látható szöveget: