Eszterháza Kuturális Központ 2010.09.15. állapotbemutatás

 

1/1. Eszterháza Közép-európai Kulturális Központ, Fertőd,
Esterházy-kastély, I. ütem

(Nevesített projekt, NYDOP-2.1.1/B-2008-003, a projekt összköltsége: 1.563.335.472 Ft)

Rövid állapotbemutatás:

A projekt megvalósítása jó ütemben halad, jelenleg nincsen olyan projektelem, amely a projekt megvalósíthatóságát veszélyeztetné. A projekt törzsét alkotó restaurálási feladatok (festő restaurálás, fa restaurálás, belső és külső kő restaurálás, kályha restaurálás, és fém restaurálás) területén már 2009. nyarától folyamatos a munkavégzés és az eredeti ütemtervnek megfelelően haladnak a munkák.

A kivitelezési feladatok (külső homlokzat felújítás, bábszínháztető rekonstrukció, díszterek építőmesteri munkái; belső udvar és parkoló) közbeszerzése kissé elhúzódott, de végül 2010 március végén az is sikeresen lezárult. A kivitelezési munkálatok így módosított ütemezéssel, de még a projekt egészét nem veszélyeztető ütemben megvalósíthatók a kivitelezői szerződés alapján.

A napokban kezdődik el a belső udvar parkosítása és a várhatóan a jövő évi főszezonra elkészül. A projekt megvalósításhoz kapcsolódó projektmenedzsment folyamatosan működik. A projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzésére jelenleg folyik a szállító kiválasztása, közbeszerzési eljárás keretében. Már csak egyetlen egy olyan terület van melynek közbeszerzési kiválasztása még nem történt meg, ez pedig az eszközbeszerzés (csillár, egyéb eszközök). A feladat megvalósítását eredetileg korábbra terveztük, de a jelenlegi tervek szerint összehangolásra kerül a projekt zárásával, valamint a II ütemmel.

 

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:

A projekt kifizetési folyamata jól és ütemezetten halad, minden területen, köszönhető annak, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki a közreműködő szervezettel (KSZ). Az elszámolások területén a közeljövőben jelentkező probléma lesz, hogy a projekt kezdete óta megváltozott az ÁFA mértéke, így az eredetileg tervezett teljes beruházási költség várhatóan növekedni fog. A KSZ az ÁFA növekedés támogatási részét várhatóan kompenzálja majd számunkra, ugyanakkor a kapcsolódó önerő növekedést még nem tudjuk, hogy ki fogja számunkra kompenzálni. A probléma a jövő év elején már pénzügyi, likviditási problémákat fog okozni.

A projekt közben átalakítottuk a menedzsment szervezetet, így belső menedzsment váltotta fel a külsőt. Ez az önerő területén előirányzat átcsoportosítást von maga után, amit kezdeményeztünk, de sajnos nem tudtuk még végigvezetni, jelenleg valahol a NEFMI keretein belül van a jelzésünk.

Elszámolt, elismert és kifizethető támogatási költség jelenleg az EMIR 2010. szeptember 12. adatai alapján: 298.701.865 Ft, mely a támogatás 22,5%-a.

 

1/2. Eszterháza Közép-európai Kulturális Központ, Fertőd,
Esterházy-kastély II. ütem

(Nevesített projekt, NYDOP-2.1.1/B-09-2F-2010-0002, a projekt összköltsége: 1.999.620.066 Ft)

Rövid állapotbemutatás:

A projekt nevesítése kormánydöntéssel megtörtént, a támogatási szerződés megkötésének előkészítése jó ütemben halad. Sajnos azonban a projekt valóban sikeres előkészítését akadályozza az, hogy a NEFNI zárolt közel 7 millió Ft-ot, ami teljesen a projekt tervi előkészítéshez kapcsolódik. Így amennyiben ez a zárolás nem kerül feloldásra, illetve a szükséges pénz biztosítása nem történik meg más módon, akkor a projekt sikeres megvalósítása veszélybe kerül.

A pénzt az idei évben ősszel lenne szükséges biztosítani, hogy a projekt megvalósulhasson. A projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya és a kapcsolódó dokumentumok leadása megtörtént a nyár folyamán, a hiánypótlások és a tisztázó kérdésekre megadtuk a válaszokat. A bírálati szakaszhoz tartozó helyszíni szemle megtörtént. A bírálat várhatóan 2010. szeptemberében megtörténik és a szerződéskötés 2010. október végén, vagy november elején esedékes.

A projekt tartalma:

1. Főépület
• a két világítóudvar lefedése;
• 1 db lift telepítése;
• a kínai lakkabinet restaurálása;
• a fogadótér és porcelánkabinet restaurálása;
• a télikert szintsüllyesztése;
• a kazánház rekonstrukciója;
• a pince helyreállítása.

2. A gránátos házak homlokzatfelújítása.
3. A kastély előtt lévő 8518 számú Fertőendréd-Sopron összekötő út Esterházy-kastély előtti szakaszának lesüllyesztése.
4. A fogadóépület kialakítása, amelyben az üzemeltetéshez kapcsolódó funkciók mellett rendezvényi és vendéglátó terek létesülnek.
5. A Bábszínház-Narancsház épületegyüttese, illetve a hozzá kapcsolódó földszintes szárny:
A Bábszínházban egy installáció készül, amely bemutatja az egykori működést, bemutatja a feltárás során előkerült leleteket, valamint az Operaházról és a Bábszínházról szóló film is itt kerül levetítésre a látogatók számára.
Az összekötő földszintes szárnyban a Bábszínházhoz tartozó kiszolgáló tér kerül kialakításra bizonyos látogatóbarát szolgáltatásokkal. (Ezen földszintes szárny felújítása a nagyparter felé néző homlokzatának jó megjelenése miatt is fontos.) Narancsház teljes rekonstrukciója, a fűtés-hűtés technológiájának kiépítése. Kertrendezés a Bábszínház-Narancsház épületegyüttese előtt, azoktól keletre elterülő részen, víztorony rekonstrukció.

Az Esterházy-kastély fejlesztésének I. üteménél azok a projektelemek kerültek be a pályázatba, amelyek tervdokumentációja elkészült, illetve a hatósági engedélyeik rendelkezésre álltak, jelen II. ütem esetében pedig az újonnan engedélyezett projektelemek adják a pályázat tartalmát. A két fejlesztési ütem egy egységes koncepció két, egymással összefüggő és az elvárt hatások elérése érekében egymástól elválaszthatatlan eleme.