Dég, történeti kert rekonstrukció 2010.09.15. állapotbemutatás

1/8. A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: a Parktó helyreállítása
(KEOP-7.3.1.3/09-2009-0003, a projekt összköltsége: 210.343.845 Ft)
 

Rövid állapotbemutatás:

Megtörtént az előkészítési munkák szereplőinek kiválasztása a közbeszerzés szabályainak megfelelően. Felállítottuk a projektmenedzsmentet és elindult a kommunikációs és a tervezési munka. Elkészítettük a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánytervet, melyet a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak nyilvánított. A projekt bemutatására önálló honlapot hoztunk létre, mely a Gondnokság honlapjáról is elérhető, valamint elkészültek a szükséges engedélyezési tervek, melyeket az illetékes hatóságokhoz benyújtottunk. Várjuk az eljárások eredményeit, melyek ismeretében az RMT-t és a kiviteli terveket véglegesíthetjük.

Problémaként jelentkezhet, hogy a projekt terület erdőművelési ágba tartozó területrészt is érint. Amennyiben az engedélyezési eljárás során az illetékes erdészeti hatóság erdőterület művelési ágból való kivonását írja elő, ennek a finanszírozását meg kell oldani, mert a pályázatban ez nem elszámolható költség. Valószínű ez több milliós költséget jelent és a Gondnokság szűkös anyagi lehetőségei miatt ennek kifizetése nem lehetséges.

Pénzügyi elszámolások, kifizetések állása:
Projektmenedzsment és nyilvánosság költségei: 1.144.560 Ft