A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága múzeumpedagógiai tevékenysége

kkkkkkkkkkkkkkk

Különösen az ifjúság, a gyermekek körében a médiahasználatra (s benne az internetre) fordított, képernyő előtt töltött idő folyamatosan növekszik, és a médiaélményeknek egyre nagyobb jelentősége van a társadalmi identitás alkotásában. Ennek következtében a természeti környezettől indulva fokozatosan a virtuális valóság digitális környezetébe sodródik, eközben szükségszerűen veszti kapcsolatát a biológiai létét alapvetően meghatározó természetes térrel és idővel. Mindez a múzeumok alapvető célját, az emberiség múltját és jelenét dokumentáló valóságos tárgyak és információk megőrzését és hozzáférhetővé tételét nagyon jelentőssé és értékessé teszi.(Vásárhelyi Tamás 2009)

A NG történeti házainak kiállításaihoz kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenység négy korosztályban (óvodások, alsó és felső tagozatos általános iskolások és felnőttek) valósul meg a következő tematikával:

Az épített és kulturális örökség megismerése

A kastélyt, és a kiállításokat különleges tárlatvezetéssel mutatjuk be a korosztályoknak megfelelő didaktikai módszerekkel.

Óvodások, kisiskolások:
- Hagyományismereti nevelés a mese kellékeinek felhasználásával.
Rendhagyó tárlatvezetési forma, amikor szerepjáték formájában (herceg, lovag, gróf, grófkisasszony, hercegnő) nézzük meg az enteriőröket, a kiállítást, mesélve az egykori lakók életmódjáról. Az életkorhoz szabott rövid vezetést körtánccal és énekkel fejezzük be.
- A kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, ismereteket, életkori sajátosságokat, az oktatási és nevelési célokat figyelembe véve kiválasztott interaktív kézműves foglalkozás.
(zászló, korona, huszárcsákó, legyező, címerkészítés, gipszfigurák festése, termésbábok készítése, rajztechnikák elsajátítása stb.)

Felső tagozatos iskolások:
- Történelem és művészetpedagógia – A témák az iskolai igényekhez és a tantervekhez szorosan illeszkedők, a műemlék jellegéhez igazodnak: az építtető főúri családok története, a magyar történelemben és művelődéstörténetben játszott szerepük megismerése, a kastély, a műemlék értékeinek bemutatása a művészetpedagógia eszközeivel. Foglalkozási formák: rendhagyó órák, szakkörök, tematikus foglalkozások, táborok stb.

Felnőttek:
- Az élethosszig tartó tanulás jegyében az éves kiállítási tervhez és a helyi kulturális értékekhez kapcsolódó programok a műemlék jellegéhez igazodva. Foglalkozási formák: tematikus hétvégék, szabadegyetemek, rendhagyó tárlatvezetések, több generáció egyidejű részvételét biztosító informális programsorok, pl. a kastélyparkok főzőversennyel, kulturális programokkal egybekötött hétvégéi stb.
kkkkkkk 

Ozora, Pipo-várkastély és környezete

kkkkkkkkkkkkk

Tájképi és természeti értékek megismerése

Az örökségvédelmi helyszínek, mint a fenntarthatóságra nevelést segítő intézmények, nem formális oktatást folytató, de nagyszámú szervezett óvodai, iskolai és felnőtt csoportot fogadó intézmények. Tevékenységükkel támogatják a közoktatásban folyó nevelési és oktatási tevékenységet, a Nemzeti Alaptanterv céljainak megvalósulását azzal, hogy segítséget nyújtanak az ember és környezete viszonyának megismeréséhez, megértetéséhez és ezen keresztül annak javításához.
A foglalkozások célja a természeti védettség alatt álló, különleges növényfajtákkal, tavakkal és védett állatokkal rendelkező kastélyparkjaink flórájának és faunájának megismertetése.

Óvodások, kisiskolások:
- Környezeti nevelés játékos formában (Tündérséta, Manótúra, Tündérkincs keresés, Zsákbamacska, Kis madár – kis virág találkozó stb.)

Felső tagozatosok:
- rendhagyó természetismereti órák a kastélyparkokban
kkkkkkkk 

Fertőd-Eszterháza, Esterházy-kastély

Vissza >>>