A holtág története

A Bódva-folyó ágai a történeti Edelény város keleti szélén eredetileg egy szigetet (Kastélysziget) öleltek körül. A kastély e folyóágak által körülölelt szigeten épült fel a 18. században. A kastély kertje a 19. században már a teljes kastély-szigetre, sőt, attól délebbre is kiterjedt.


A 20. század második felében végrehajtott folyószabályozás következtében a Bódva egykori főágát holtággá alakították át. Fokozatosan kb. két-három évtized alatt - a nem megfelelő üzemeltetés miatt is - a holtág vízutánpótlása csak a beszivárgó csapadékvízből (mely talajvíz formájában ált meg a meder mélyebb és nyitott pontjain), valamint a Bódva-folyó kavicsteraszán átszűrődő folyóvízből kapott utánpótlást.


Ez a mennyiségű frissvíz kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az eutrofizációs folyamatok ne induljanak be. Így a század végére a nem megfelelő friss víz utánpótlás következményeként az eutrofizációs folyamatok megerősödésével a feliszapolódás visszafordíthatatlan folyamattá erősödött s végül csaknem száraz, szemetes árokká változott a meder.

A Projekt céljai

A projekt célja a projektgazda vagyonkezelésében lévő edelényi L'Huiller-Coburg kastély parkjának déli és nyugati oldalán húzódó holtág-szakasz revitalizációja.


A projekt megvalósításával az ország egyik kiemelkedően fontos műemlék-együttesének történeti kertje kapja vissza azt az elemét, amely a park és a kastély kialakítását és megjelenését történeti és esztétikai szempontból alapvetően meghatározta.


Az eredeti, szélesebb meder kialakításával, a kanyarulatok hiteles helyreállításával és a megfelelő mennyiségű vízpótlással a történeti kert egyik igen fontos vizuális hatáseleme: a kastély Bódva víztükrén való tükröződése állítható helyre.


A beavatkozás lehetővé teszi továbbá a rézsűkön és a parton az eredetihez hasonló ligeterdei növényzet regenerálódását és nyílt állóvizekre jellemző élővilág visszatelepedését. Ennek nagy jelentősége van a Bódva-völgyben, ahol számos a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet értelmében védett és fokozottan védett faj kötődik a hasonló élőhelyekhez.

Natura 2000

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi jogszabályokkal is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv.
Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik.
A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kap uniós védettséget. Nem csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, erdők, ahol évszázadok óta gazdálkodás folyik.
Európában a szó szoros értelmében vett "vadon" elvétve található, a táj képét oly régóta formálja az ember, hogy még a természetesnek tartott élőhelyek túlnyomó többsége is így vagy úgy őrzi annak keze nyomát. Európában ezért különösen igaz, hogy a biológiai sokféleségnek meghatározó eleme az a bonyolult kapcsolatrendszer is, amely összeköti az embert a természettel: a háziasított állatok és nemesített növények sokfélesége, a különböző földhasználati praktikák.

Link: www.natura.2000.hu

Fenntarthatóság

Mind a tervezési, mind az építési, azaz az előkészítési és megvalósítási fázisban is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az elkészült és a kivitelezőtől a jövőben 2012. 09. 30.-án átvett Holt-Bódva medre a feliszapolódás és az eutrofizációs folyamatok minél nagyobb visszaszorításával fenntartható legyen.


Egyrészt a feliszapolódást a Bódva folyó vizének, mint frissvíznek minél alacsonyabb hordaléktartalmával kívánjuk biztosítani, úgy, hogy a próbaüzem alatt meghatározzuk azon vízállásokat és körülményeket (pl. zápor utáni helyzet) melynek idején nyitni lehet a betápláló vezetéken lévő nagyméretű tolózárat. Gyakorlatilag "átmossuk" a szakaszt.


Másrészt szintén a vízszinttel "játszva" és már a próbaüzem alatt azon dolgozunk, hogy a településről ez idáig a holtágba áramló – jellemzően rossz minőségű és az eutrofizációért felelős tápanyagokkal terhelt – talajvízből minél kevesebb jusson a mederbe.


Harmadrészt a telepített növényzet "felhasználja" a tápanyagokat. A növények rendszeres gyérítésével "kivonjuk" a tápanyagokat.

Műszaki adatok

A projekt területe az Észak-Magyarországi Régióban, az edelényi, halmozottan hátrányos kistérségben található. A projekt révén élőhely-helyreállítással érintett terület nagysága meghaladja a 2,7 hektárt.


A Holt-Bódva – a projekt által érintett – teljes hossza 798 fm (folyóméter), az átlagos mélysége egy méter lett.


A kitermelésre került mederanyag (főleg iszap) több mint 10.000 köbméter


Új és állandó lapvízmérce került beépítésre a holtág vízszintjének pontos követésére.


A holtágat a Bódva folyóból – megfelelő vízállás esetén és gravitációsan – friss vízzel "megtápláló" NA500 (50 cm) átmérőjű vezeték és tolózár is felújításra került, igaz, nem a projekt keretében, de annak elengedhetetlen részeként.


Élőhely helyreállítás

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi jogszabályokkal is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv.


Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik.


A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kap uniós védettséget. Nem csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, erdők, ahol évszázadok óta gazdálkodás folyik.


Európában a szó szoros értelmében vett "vadon" elvétve található, a táj képét oly régóta formálja az ember, hogy még a természetesnek tartott élőhelyek túlnyomó többsége is így vagy úgy őrzi annak keze nyomát. Európában ezért különösen igaz, hogy a biológiai sokféleségnek meghatározó eleme az a bonyolult kapcsolatrendszer is, amely összeköti az embert a természettel: a háziasított állatok és nemesített növények sokfélesége, a különböző földhasználati praktikák.

Projekt Előrehaladási Jelentések:

Közbeszerzések

2010.04-2010.12 közötti időszak

A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2010. április 8.

Az árvízkárok felmérése és a szükséges terv felülvizsgálatok miatt a projekt előkészítés több időt igényelt. A tervezetthez képesti későbbi projektkezdés miatt a vízjogi létesítési engedély mederkotrásra vonatkozó jóváhagyott idejének módosítását kértük és a hatóság ennek megfelelően az engedélyt meg is adta.

Közbeszerzések lebonyolítása:

Kivitelezésre és műszaki ellenőrzésre vonatkozó feladatok Kivitelezésre vonatkozó első közbeszerzési eljárás ajánlatételi felhívását a Közbeszerzési Értesítőben 2010.10 hóban hirdettük meg. Ezt az eljárást meg kellett ismételni és a következő időszakban került a nyertes kihirdetésre.

PR feladatok: A kivitelezési közbeszerzési eljárás jelentős csúszása miatt, a úgy döntöttünk, hogy megvárjuk a közbeszerzések sikeres lezárását, és a kivitelezés ütemezésének ismeretében választjuk ki a PR feladatokat jövőben ellátó szervezetet.

 • A "C" és "D" típusú tájékozató táblák tervezett darabszámát indokolatlannak tartottuk ezért kértük a darabszám 1-1 darabra való módosítását.
 • A projektkezdés eltolódásának megfelelően a fizetési ütemezés és a tevékenységek ütemezése is megváltozott
 • A kivitelező kiválasztásával mind a tevékenységek mind a fizetési ütemezés további pontosításra került.
 • A tervekben és a költségkiírásokban apróbb módosításokra került sor a közbeszerzési kiírások pontosítása során.
 • A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága belső menedzsmentet állított fel, és a közbeszerzési tanácsadói feladatokat is belső kollégán keresztül kívánta megoldani. A közbeszerzési szakértő cégtől való távozását követően azonban közbeszerző tanácsadó céggel, Vanin Kft-vel kötött megállapodást a korábban elkezdett közbeszerzések lezárására és az új eljárás megkezdésére, lebonyolítására.

Kivitelezés megkezdése

  2011.01-2011.06 közötti időszak

  A nyertes kivitelezővel végül 2011/02 hóban kötöttük meg a vállalkozói szerződést.

 • A munka a geodéziai felméréssel, lőszermentesítéssel és az általános terepfelméréssel kezdődött.
 • A műszaki ellenőr megbízása mellet ezután a tényleges kivitelezés is megkezdődhetett. A tárgyi PEJ időszak végére gyakorlatilag a növénykimentések, fakivágások és a kotrási munkálatok is befejeződtek.
 • A műszaki ellenőr megbízása mellet ezután a tényleges kivitelezés is megkezdődhetett. A tárgyi PEJ időszak végére gyakorlatilag a növénykimentések, fakivágások és a kotrási munkálatok is befejeződtek.
 • Megjelent a helyi TV fényújságjában a tájékoztató a lakosság részére, interjú is készült, valamint a facebook oldalon elindítottuk a projekt bemutatását.


A projekt megvalósítását projektmenedzsment szervezet szinten

2011.01.05.-én indítottuk, belső (saját) teljesítéssel:

 • Dr. Varga Kálmán – a projektgazda vezetője
 • Gergely Zsolt – projektvezető
 • Vörös Imre - projektmenedzser (vízépítési feladatok, építőmérnök, környezetvédelmi szakértő)
 • Szabadhegyi Judit – projekt koordinátor (kertépítési feladatok, kertészmérnök)
 • Kulcsár Zsuzsa – pénzügy
 • Bodnár Barnabás – belső ellenőrzés
 • Változás bejelentők:

 • - A tervezettnél alacsonyabb kivitelezési végösszeg miatt módosítottuk a költségvetésünket, illetve a tervezési szinten kimaradt vízutánpótlás projekten belüli elszámolhatóságáért indítottunk a KSZ felé egy változásbejelentőt.

Kivitelezés befejezése

  2011.07-2011.12 közötti időszak

  A projektre vonatkozó kötelező elem a PR feladatok végzése, melyre ebben az időszakban sikerült a közbeszerzést lebonyolítani. Megtartottuk a vízépítésre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárást a hatóságok jelenlétében és megkezdődhetett a mederre vonatkozó próbaüzem. Probléma a víz minőségével nem volt.

 • Civil szervezettel vettük fel a kapcsolatot, a kivágott fák kapcsán a faanyag – őszi - kiosztásához, mely meg is történt 2010.10.15.-én.
 • A műszaki ellenőr megbízása mellet ezután a tényleges kivitelezés is megkezdődhetett. A tárgyi PEJ időszak végére gyakorlatilag a növénykimentések, fakivágások és a kotrási munkálatok is befejeződtek.
 • A műszaki ellenőr megbízása mellet ezután a tényleges kivitelezés is megkezdődhetett. A tárgyi PEJ időszak végére gyakorlatilag a növénykimentések, fakivágások és a kotrási munkálatok is befejeződtek.
 • Megjelent a helyi TV fényújságjában a tájékoztató a lakosság részére, interjú is készült, valamint a facebook oldalon elindítottuk a projekt bemutatását.

A növényvisszatelepítések, füvesítések zajlanak jelenleg kertépítés részeként. (a vízépítési munkák befejeződtek az előző időszakban) A vízépítésben a meder és a víz minőségét ellenőrizzük folyamatosan. Elkészült az ún. ideiglenes próbaüzemi és fenntartási terv.

2010.10.30.-án várható a kertépítési munkák befejezése.

Változás bejelentők:


 • a Támogatási szerződésben már belekerült az új költségvetés, tehát a TSZ módosítása ekkor történt meg.
 • Célunk:

  A természeti értékek védelmének, a szakszerű fenntartás és az együttműködés helyben élőkkel, látogatóinkkal

  A Holt-Bódva revitalizációs projekt alapvető célja a tájkép (víztükör, a kert) történetiségében helyreállított, XIX. századi állapotának megidézése volt a XXI. századi eszményekkel összhangban, a természetvédelmi területekre előírt, beavatkozás mentes állapotok szerint, különös tekintettel arra, hogy a holtág 2011 évtől NATURA 2000 természetvédelmi védettség alatt áll. A fenntartási munka komplex, hiszen a Kastélysziget és a L'Huillier - Coburg-kastély műemléki felújítása is párhuzamos feladatunk, így széleskörű odafigyelést igényel mindazoktól, akik részt vesznek benne és azoktól is, akik a Kastélysziget környezetében élnek, akik majd látogatói lesznek. Éppen ezért érdemes hangsúlyozni, nem egyszeri helyreállításról van szó, a projekt megvalósulása után célunk: a revitalizált Holt-ág fenntartásának biztosítása a helyi közösség bevonásával, új munkahelyek teremtésével.

  Történet

  img

  Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastélyt 1716-1730 között báró L'Huillier Ferenc János építtette. Az építkezés befejezését követően a báró elhunyt, a díszítő munkákat már özvegye, Santa Croce Mária Magdolna készíttette. Az épületet Giovanni Battista Carlone mester emelte a kora barokk és a rokokó stílusában. A végleges befejezés évét (1730) a déli homlokzaton elhelyezett emléktábla jelöli. A XIX. század elején a Szász-Coburg-Gothai hercegi család birtokába került az edelényi kastély, mikor Ferdinánd György herceg megvásárolta a kincstártól a birtokot. A Coburg család életében nem számított jelentősnek a kastély, 1831-ben hitbizománnyá alakították át, egy részét átenged ték más célú hasznosításra, így 1861-ben a Járásbíróság céljaira. Ekkor pusztultak el a lovaglóiskolához tartozó istállók. 1910-től kezdődően Ray Rezső tervei szerint átépítették. A beavatkozások erőteljesen megváltoztatták a kastély eredeti megjelenését, a középrizalit felett az eredeti, az attika fal mögött húzódó, alacsony hajlásszögű tetőt, magas, manzárdtető váltotta fel. Az attika falat vázákkal látták el, s az előudvart manzárdtetős sarokpavilonokkal ellátott, íves oldalszárnyak megépítésével zárták körül. 1928-ban az Igazságügyi Minisztérium tulajdonába került a kastély, újabb átalakításokat végeztek ekkor, az észak-nyugati szárnyban börtönt alakítottak ki.Az I. világháború alatt és az azt követő években a bíróság mellett a Bódvavölgyi Bányatársaság bérelte. Ez idő alatt több műemlékrongáló beavatkozás történt az épületben. A kastélykápolnát elbontották, és lakásokká építették át. 1945 után több intézmény is működött a falai között: járásbíróság, ügyészség, napközi, öregek otthona, ügyvédi munkaközösség, egyes részei pedig lakásként szolgáltak. A parkban sportpályát létesítettek.

   

  Projektgazda és management

  img

  MŰEMLÉKEK NEMZETI GONDNOKSÁGA

  1014 Budapest, Dísz tér 15.
  Tel: 1/202-6288
  bodva.keop@mag.hu
  www.nemzetimuemlek.hu

   

  Közreműködő szervezet

  img

  ENERGIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

  1134 Budapest, Váci út 45.
  Tel: 00-36-1/238-66-13
  www.energiakozpont.hu

   

   

  Kivitelező  img

  FK RASZTER ZRT.

  3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
  Tel.:
  46/ 531-800

  Fax: 46/ 530-412
  E-mail:
  fkraszter@fkraszter.hu

  www.fkraszter.hu

   

  Műszaki ellenőr  img

  BMSK
  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: +36 1 325-17-50
  Fax: +36 1 325-17-51

  www.bmsk.hu

   

   

  Kommunikáció  img

  TRUCKMEDIA Kft.

  Budapest, 1052 Régiposta u. 13.
  www.truckmedia.hu

   

  • img Több kép...

   3D képek

   A holt-bódva

   A L'Hullier-Coburg kastélyt a Bódva folyó és a Holt Bódva folyó által körülölelt kis szigetre építették. A folyó jelenlétét belekomponálták a park rendszerébe is. A folyón átvezető hídról egyenes út vezet a kastélyhoz, az út baloldalán XVIII. századi kis barokk sírkápolna áll. A kastélyhoz jelenleg 15 hektár park tartozik. E park revitalizációjával 2012 szeptemberéig, a projekt várható befejezéséig, a cél olyan élőhely létrehozása, amely a természetben 10-15 év alatt alakul ki. A projekt egyedi, kísérleti jellegű, ezért – illetve a revitalizáció révén – fontos kapcsolat épül ki a kastélyparkkal és a környező természetközeli élőhelyekkel.

  • img VÍZÉPÍTÉS

   Eredeti állapot

   A vizes blokk eredeti állapota

   Az 1968-69-es mederrendezés óta az egykor élő folyóág holt mederré vált, és erősen feltöltődött, csak kis foltokban találhatunk stabil vízállásokat. Jellegtelen nádasok, gyékényesek, nem zsombékoló magassásosok alkotják a növényzetet. Ennek megfelelően az eredeti élővilág is visszaszorult, és helyét a mocsári növényzet vette át. A meder rézsűjén erősen degradálódott a növényzet, jellegtelen cserjés, gyomnövényzet alakult ki, melyben még felfedezhetőek az eredeti ligeterdei növényzet elemei. A nyílt állóvizekre jellemző állatvilág visszaszorult, az egyedszám és a fajgazdagság is lecsökkent. A madárvilág változatossága is kezdett megszűnni.
  • img VÍZÉPÍTÉS

   Megvalósítás

   A vizes blokk kivitelezése, megvalósítása

   A projekt műszaki tartalmának ismertetése (vizes blokk):

   - Csatornabővítés, meder-szakadópart rendezés, csatornatisztítás szárazon vagy víz alól, 4,2 m mélységig vagy 7,50 m rézsűhosszig.

   - Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, eltérítésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával bevágásban.

   - Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (erózió védő geotérrács alá).

   - Rézsűvédelem SYTEC Multimat 100 térrácsokkal.

   - Füvesítés talajelőkészítéssel.

   - Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel.

   - Iszapvizsgálat.

   - Kitermelt iszap elszállítása 16 km-en belüli elhelyezéssel iszapvizsgálat alapján.

   - Csappantyú, PTK-G DN 800 típus beépítése.

   - Elzárótábla javítása, mázolása.

  • img VÍZÉPÍTÉS

   Próbaüzem

   Próbaüzem

   Vizes blokk

   A fejlesztés legfőbb hatása, hogy a revitalizáció során új élőhely jött létre, melybe a kisebb mozgóképességű élőlényeknél a közvetlen környezetből várható betelepülés, nagyobb mozgóképességű élőlényeknél elsősorban a Bódva-völgyből, míg a vonuló madarak esetében fontos megállóhely lesz. A projekt hatásaként nőtt a környezet biztonsága, valamint biztosítva lett a táji értékek elsődleges védelme. A projekt elsődleges társadalmi hatásaként Edelény turisztikai vonzerejének fokozódása, valamint a környezettudatosság fejlődése emelhető ki.

  • img Flóra - Fauna

   Helyi élővilág

   Flóra és fauna, az élővilág mentése

   A beavatkozás lehetővé teszi a rézsűkön és a parton az eredetihez hasonló ligeterdei növényzet regenerálódását és nyílt állóvizekre jellemző élővilág visszatelepedését. Ennek nagy jelentősége van a Bódva-völgyben, ahol számos a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet értelmében védett és fokozottan védett faj kötődik a hasonló élőhelyekhez.

  • img KERTÉPÍTÉS

   Eredeti állapot

   A növényes blokk eredeti állapota

   Az 1968-69-es mederrendezés óta az egykor élő folyóág holt mederré vált, és erősen feltöltődött, csak kis foltokban találhatunk stabil vízállásokat. Jellegtelen nádasok, gyékényesek, nem zsombékoló magassásosok alkotják a növényzetet. Ennek megfelelően az eredeti élővilág is visszaszorult, és helyét a mocsári növényzet vette át. A meder rézsűjén erősen degradálódott a növényzet, jellegtelen cserjés, gyomnövényzet alakult ki, melyben még felfedezhetőek az eredeti ligeterdei növényzet elemei. A nyílt állóvizekre jellemző állatvilág visszaszorult, az egyedszám és a fajgazdagság is lecsökkent. A madárvilág változatossága is kezdett megszűnni.
  • img KERTÉPÍTÉS

   Megvalósítás

   A növényes blokk kivitelezése, megvalósítása

   A projekt műszaki tartalmának ismertetése (növényes blokk):

   - Nádkaszálás kaszával, mocsaras nehezen járható terepen. - Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, rézsün 5.0 m szintkülönbség (erózió védő geotérrács alá). - Rézsűvédelem SYTEC Multimat 100 térrácsokkal. - Talajjavítás humusszal. - Füvesítés talajelőkészítéssel 2 dkg /m2 fűmagkeverék felhasználásával.

  • img KERTÉPÍTÉS

   Fenntartás

   A növényes blokk fentartása

   A beavatkozás hosszú távon lehetővé teszi, hogy az újonnan létrejött, tájképileg és természetvédelmi szempontból is kedvező állapot stabilan fennmaradjon. E fenntartás az alábbi részekre tagolódik:

   - A partszakasz kaszálása. - A partszakasz fás-szárú növényzetének gondozása, különös tekintettel az özönnövények eltávolítására. - A meder vonatkozásában a partszéli növényzet és a hínárnövényzet káros túlszaporodásának megakadályozása. - A holtmederbe rendszeres frissítővíz juttatása.

  • img Több kép...

   Nyitó rendezvény

   Projektbemutató rendezvény

   A projekt megvalósítási szakaszában eddig egy sajtónyilvános projektbemutató rendezvényre került sor, melyen köszöntőt mondott Varga Kálmán, a projektgazda Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatója, míg a projekt részleteit Vörös Imre projektmenedzsertől ismerhettük meg. A megjelenteknek a rövid előadások után lehetőségük nyílt a kastélyon, a kastélyparkon és a Holt-Bódva-ágon folyó munkálatok megtekintésér

  • img Letölthető képek

   Záró rendezvény

   Záró rendezvény

  • img Letölthető képek

   Sajtófotók

   Sajtófotók

   Letölthető képek

   A jelen aloldalon található sajtófotók a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának tulajdonát képezik. Ugyanakkor az alábbi linkről letölthető nagy méretű képek a jogtulajdonos és a forrás egyidejű feltüntetése mellett, kizárólag "Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély parkjának helyreállítása I. ütem: a Kastély-sziget körüli Holt-Bódvaág revitalizációja" projekt bemutató illusztrálása céljából díjmentesen használhatók.

    

    

    

   pdf iconÖsszeskép letöltése 1 zip file-ban

  • Video

   Vörös Imre a munkálatokról